PUBLIC RELATIONS

אנו מאמינים שיחסי ציבור הם הרבה יותר מעבודה מול עיתונאים. המשמעות של  יחסי ציבור היא פיתוח יחסים עם הציבור דרך התקשורת והרשתות החברתיות. משרדנו אינו רק מעביר ידיעות לתקשורת הוא יוצר עניין וצורך של התקשורת בלקוחות המשרד. על בסיס הבנה זו אנו פועלים כאחת מחברות יחסי הציבור המובילות בתחום. יש לנו את הכלים והניסיון לקחת את המותג למקומות חדשים. משרדנו דואג ללקוחותיו באופן פרטי ופרטני. המשרד מעיר את הלקוחות עד לפרטים   תהליך העבודה מתחיל בהיכרות מעמיקה עם הלקוח והעסק וממשיך במחקר מקיף של השוק והתחרות ומשם לבנית תכנית תקשורתית.

 

בניית תכנית תקשורתית– בניית תכנית שנוצרת מתוך האסטרטגיה התקשורתית והמסרים הנבחרים ומלווה את הלקוח לאורך כל השנה ביצירת רעיונות יצירתיים ומזמיני תקשור וסיקור. תכנית העושה שימוש בתאריכים בעלי משמעות בלוח השנה הקשורים בעיסוק הלקוח והחברה ומרכזת מספר שיאים של פעילות המובילים סיקור תקשורתי נרחב.

 

קשרי עיתונות-העברת קומוניקט, הודעה כללית לתקשורת, שממצה את כל פרטי המידע על המותג/ מוצרים/ שירותים. עדכון והפצת המסרים לגורמי התקשורת השונים באופן שוטף. יזום רעיונות וכתבות, ראיונות, סיורי עיתונאים, הפקת מסיבות עיתונאים, ליווי תקשורתי לאירועים ועוד.

 

ניהול משברים: במסגרת השירות המשרד מנהל את המשברים התקשורתיים שעלולים להגיע לאורך תקופת ההתקשרות – הכל בתאום מלא עם ערכי המותג והאנשים שעושים את המותג. המשרד יספק את התשובות והתגובות לתקשורת – בשם המותג.